Inloggen

Inloggen

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Algemene voorwaarden

1
Crobylos stelt tijdens uw lessen gratis een aantal materialen en producten ter beschikking, u dient daar zorgvuldig mee om te gaan en deze alleen te gebruiken in overleg met uw docent(e).

2
Na gebruik van de materialen die Crobylos beschikbaar heeft gesteld, dient u deze gelijk weer schoon terug te leggen op de plaats waar u dit vandaan genomen heeft.

3
Daar het “HAAR” meestal nat wordt geknipt en vanwege de hygiëne is het gebruik van een handdoek en een kapmantel verplicht, deze materialen worden niet door Crobylos verstrekt.

4

Het gebruik van ondeugdelijk materiaal, zoals een botte schaar is verboden.

Bij chemische behandelingen dient u zelf een speciaal daarvoor geschikt kapmantel in bezit te hebben.

5
U bent W.A. verzekerd en niet uw model; voor eventuele beschadiging aan de voornoemde materialen op voorwaarde dat u geregistreerd staat als cursist(e) van Crobylos.

Als cursist(e) heeft u tevens recht op gratis hulp en advies, ook buiten de lesuren, via de helplijnen.

6
Beginnende cursisten mogen geen chemische behandelingen uit voeren. Chemische behandelingen worden altijd onder de verantwoordelijkheid van Crobylos uitgevoerd.

Indien de kwaliteit van het haar niet geschikt is voor een chemische behandeling heeft Crobylos ten alle tijde het recht om deze behandeling te weigeren.

7
Na de les dient u zelf uw eigen werkplek op te ruimen, te weten:

*Vloer vegen of zuigen.

*Uw tafel afnemen.

*Uw spiegel schoonmaken.

*Tafel en stoelen weer terug op de plaats waar deze vandaan gekomen zijn.

*De door U gebruikte was – of spoelbak weer schoon en droog .

*Eventuele oefenkop weer schoon en droog terug op de plaats.

7
Geen toeschouwers in de les ruimte tijdens de les.

8
Het is niet toegestaan meer dan één model te knippen tijdens de les.

9
U dient bij aanvang van de (knip) behandeling altijd de aanwijzingen van uw docent(e) op te volgen en nooit op eigen initiatief te beginnen.

10
Lessen kunnen alleen met een gegronde rede en in goed overleg met de docent(e) worden ingehaald.